Slide background

Vairavimo
pažymėjimas

Patirkite malonumą
mokydamiesi vairuoti
automobilį su mumis.
Pažymėjimas Jūsų!

Slide background

Vairavimo
pažymėjimas

Patirkite malonumą
mokydamiesi vairuoti
motociklą su mumis.
Pažymėjimas Jūsų!

Slide background

Vairavimo
pažymėjimas

Patirkite malonumą
mokydamiesi vairuoti
sunkvežimį su mumis.
Pažymėjimas Jūsų!

Pasinaudokite finansavimo galimybe!

Jūs – atsakingas darbdavys?! Jūsų darbuotojai vairuoja saugiai?!

Pasinaudokite finansavimo galimybe mokymams „kompetencijų vaučeris“, kad Jūsų  darbuotojai įgytų reikiamų vairavimo įgūdžių ekstremaliomis sąlygomis.

 

Mokymai vyksta VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro AUTODROME.
Išsami informacija tel. +370 41 524721

 

Mokymo programos

Paraiškas galima teikti iki 2020-11-30 d.

Teikiama paraiškaVaučerių paraiška įmonėms

 

Remiama veikla – mokymai įmonėms, skirti didinti kvalifikacijos tobulinimą įmonių darbuotojams.

 

Galimi pareiškėjai –  juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.

Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

Pareiškėjas turi būti ne trumpiau kaip vienerius metus veikiantis (įregistruotas Juridinių asmenų registre) privatus juridinis asmuo arba valstybės (savivaldybės) įmonė ir ne trumpiau kaip 6 (šešis) mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų (Sodroje)

Finansavimo lėšų suma – Vienam projekto vykdytojui (įmonei) per 12 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 500 eurų.

1. jei pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė – 70 proc.

2. jei pareiškėjas yra vidutinė įmonė – 60 proc.

3. jei pareiškėjas yra didelė įmonė – 50 proc.

4. jei pareiškėjo darbuotojas yra neįgalusis – pareiškėjui gali būti papildomai suteikta 10 proc.

 

Tinkama projekto tikslinė grupė – juridinių asmenų ir valstybės arba savivaldybės įmonių darbuotojai.

Tinkamos išlaidos:

išlaidos mokymų teikėjams ir mokomų darbuotojų dalies darbo užmokesčio išlaidos už darbo valandas, kurias jie dalyvavo mokymuose.

Projekto įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė nei 12 mėn.

 

PAGRINDINIAI TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

1. darbuotojas visą mokymosi laikotarpį dirba arba dirbo pas pareiškėją pagal darbo sutartį;

2. projekto vykdytojo darbuotojai mokėsi pas mokymų teikėją;

3. projekto vykdytojas baigė mokymų kursą pas mokymų teikėją;

4. projekto vykdytojas už baigtus mokymus yra sumokėjęs mokymų teikėjui;

5. projekto vykdytojas lėšų išmokėjimo momentu nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso arba nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos;

6. darbuotojo darbo užmokestis ir (ar) mokymų išlaidos pagal tą pačią programą kompensacijos laikotarpiu nėra ir nebuvo iš dalies ar visiškai kompensuojamas pagal kitas priemones, pagal kurias teikiamos subsidijos darbo užmokesčiui ir (ar) mokymų išlaidoms iš dalies ar visiškai kompensuoti;

7. darbuotojas mokytis pradėjo ne anksčiau kaip dotacijos sutarties pasirašymo dieną ir baigė: a) ne vėliau kaip dotacijos sutarties galiojimo paskutinę dieną ir b) ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

 

 
 • Papildomi važiavimai

  Jūsų prekių krepšelis tuščias
  Eiti į prekių puslapį

 • Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
  Įmonės kodas: 144132264
  PVM kodas: LT441322610

 • Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
  Tel. (8-41) 524722
  Tel./faks. (8-41) 524724
  el. paštas: siauliai@mokymocentras.lt

 • AB SEB bankas, banko kodas 70440
  A/s LT027044060007787513
  AB Swedbank, banko kodas 73000
  A/s LT897300010129615577

 • © VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras