Slide background

Vairavimo
pažymėjimas

Patirkite malonumą
mokydamiesi vairuoti
automobilį su mumis.
Pažymėjimas Jūsų!

Slide background

Vairavimo
pažymėjimas

Patirkite malonumą
mokydamiesi vairuoti
motociklą su mumis.
Pažymėjimas Jūsų!

Slide background

Vairavimo
pažymėjimas

Patirkite malonumą
mokydamiesi vairuoti
sunkvežimį su mumis.
Pažymėjimas Jūsų!

DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ PAPILDOMO MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2013 m. birželio 28 d. Nr. 3-363
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007,
Nr. 128-5213; 2010, Nr. 48-2308, Nr. 75-3791) 10 straipsnio 1 dalies 10 ir 12 punktais:
1. T v i r t i n u Motorinių transporto priemonių vairuotojų papildomo mokymo tvarkos aprašą.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. įstaigoms ar įmonėms, kurioms iki šio įsakymo įsigaliojimo buvo suteikta teisė organizuoti ir rengti papildomą
motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymą, leidžiama iki 2014 m. birželio 30 d. vykdyti pradedančiųjų vairuotojų,
pažeidusių Kelių eismo taisyklių reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių,
draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat įspėjamųjų
signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais,
nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo
laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata,
papildomą mokymą ir (arba) motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo
taisyklių pažeidimų, papildomą mokymą;
2.2. šis įsakymas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

Susisiekimo ministras                                                                           Rimantas Sinkevičius
________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2013 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3-363

Visas dokumentas:  
 • Papildomi važiavimai

  Jūsų prekių krepšelis tuščias
  Eiti į prekių puslapį

 • Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
  Įmonės kodas: 144132264
  PVM kodas: LT441322610

 • Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
  Tel. (8-41) 524722
  Tel./faks. (8-41) 524724
  el. paštas: siauliai@mokymocentras.lt

 • AB SEB bankas, banko kodas 70440
  A/s LT027044060007787513
  AB Swedbank, banko kodas 73000
  A/s LT897300010129615577

 • © VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras